Skip to main content

· One min read

Xin chào các bạn,

Nhằm mục đích truyền thông, chia sẻ kiến thức và chuyện nghề IT (hay cụ thể là lập trình), nhóm "IT - Dễ Thôi Mà" đã được thành lập. Chúng tôi là những con nghiện IT là chính, nhưng mê chia sẻ là mười.

Trong suốt thời gian hoạt động trong nghề, chúng tôi dã tiếp xúc với rất nhiều bạn từ chưa biết gì, lập trình được 1 2 năm cho đến trên 10 năm. Ai cũng có những trăn trở, khó khăn với nghề lập trình. Đặc biệt là với những người mới bắt đầu.

Rất mong trong không gian "IT - Dễ Thôi Mà" chúng tôi sẽ góp phần cung cấp thêm một số góc nhìn, nhận thức và kinh nghiệm trong nghề IT để giúp các bạn có thêm tham khảo nhé!!

Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ trên itdethoima.com!